Wynajem podnośników

Ocena techniczna obiektów

  • ekspertyzy techniczne oraz inwentaryzacje obiektów,
  • pomiary grubości kominów stalowych, masztów rurowych, konstrukcji stalowych,
  • sporządzanie fotodokumentacji obiektów wysokich lub trudnodostępnych.

Pod kierownictwem inżynierów z Mostostalu Zabrze wykonaliśmy oceny stanu technicznego kilkunastu najwyższych masztów w Polsce.

Gniazdo Oferta Przeglądy instalacji, Ocena techniczna obiektów

Galeria