Wynajem podnośników

Prace elektryczne

Nasza firma zajmuje się działalnością w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych obejmującą:

  • modernizacje, naprawy i montaż instalacji elektrycznych,
  • wykonywanie kompleksowych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych we wszystkich układach sieci (TN-C, TN-S,TT, IT),
  • pełną obsługę i konserwację instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,
  • wykonanie i przeglądy instalacji odgromowej,
  • ekspertyzy stanu instalacji elektrycznych,
  • montaż instalacji świetlnych, grzewczych, przeciwoblodzeniowych w rynnach,
  • montaż i serwis reklam świetlnych i neonowych.
Gniazdo Oferta Prace elektryczne

Jeśli szukają Państwo firmy, która może zająć się wykonaniem instalacji odgromowych, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się nami. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam zaoferować nie tylko montaż, ale także zaprojektowanie oraz ewentualne naprawy instalacji tego typu.

Wykonując instalację elektryczną należy bezwzględnie pamiętać o wykonaniu pomiarów elektrycznych. Pomiary informują nas o jakości wykonanej instalacji oraz są świadectwem poprawnie wykonanej pracy.
Dysponujemy odpowiednimi urządzeniami pomiarowymi dzięki czemu sam pomiar punktów elektrycznych jest bardzo szybki, a zarazem dokładny.
Pomiary należy wykonywać co najmniej raz na 5 lat aby wyeliminować wady instalacji w czasie eksploatacji oraz aby zapewnić ochronę przeciwporażeniową na kolejne lata.

Galeria